Dit doen we

Kernlab staat voor het vebinden van vaardigheden aan overtuigingen. Wat jij gelooft over jezelf in een bepaalde situatie, bepaalt welke vaardigheden je inzet.

Het aanbod van Kernlab gaat over je vermogens ontdekken, inzetten en beschikbaar maken voor iets dat je wilt bereiken. Zo wordt je werk prettiger, uitdagender en effectiever.

Presenteren blijkt ineens leuk te zijn omdat je je bewust bent van waarom je wat vertelt. Samenwerking met collega’s verloopt soepeler omdat je makkelijk feedback aan elkaar kunt geven. En contact met klanten en cliënten wordt prettiger omdat je duidelijk en vriendelijk grenzen kunt stellen als die bereikt worden.

 

Training kan een team of individu weer brandstof geven om het werk met hernieuwde energie en vanuit een andere invalshoek te benaderen. Het geeft nieuwe keuze mogelijkheden. En hoe meer keuzes je hebt, hoe adequater je kunt reageren.

Iedere Kernlab-training biedt een combinatie van vaardighedenontwikkeling met borgingscomponenten. Dat betekent dat deelnemers informatie krijgen die inzicht vergroten en vervolgens oefenen om dit inzicht toe te passen. Nieuwe vaardigheden worden gekoppeld aan functie- en rolopvatting. Kernlab stimuleert de ‘ beren op de weg’ serieus te nemen zodat gekeken wordt naar wat er nog moet gebeuren om de verandering te realiseren. Dit zijn de bouwstenen voor echte duurzame veranderingen. Duurzame verandering en aanscherping krijgt de kans wanneer er ruimte is voor bezwaar en wijzigingen zodat iedere persoon ook met commitment vorm kan geven aan wat hij/ zij geleerd heeft.